Prace ziemne na budowie

posted: 20 marca, 2020

Prace ziemne na budowie

Pierwszym etapem prac ziemnych na działce każdego inwestora jest pojawienie się koparki, która za za zadanie ma zedrzeć całą miękką i luźną nawierzchnię ziemi. Proces ten trwa tak długo, aż operator koparki nie natrafi na twardszy podkład gruntowy. Następnie na twardszy podkład nanosi się  i równomiernie rozplantowuje piasek ( tzw. niepłukany piasek)  i kliniec (drobne kamyki)  – stanowi to bezpośredni podkład pod betonową płytę fundamentową.

Wytyczanie budynku

Nasz prowadzący Piotr w celu zasięgnięcia głębszych informacji na temat prac ziemnych spotkał się ze znanym już obserwatorom Projektu Dom., geodetą Przemysławem Damaszką, który opowiedział o usytuowaniu budynku. Ważnym etapem jest wytyczenie budynku, czyli usytuowanie go na działce w terenie – podkreślił Pan Przemysław. Polega to na tym, iż architekt  zaprojektuje, zaplanuje budynek w danym miejscu, natomiast zadaniem geodety jest wytyczenie go w terenie. Nanosimy każdy element budynku (każdą ścianę, każdy zaprojektowany punkt) w odpowiednich granicach działki – dopowiedział pan geodeta. Wyznaczanie budynku w terenie odbywa się za pomocą GPS, współrzędne według projektu architekta są  fizycznie wyznaczane w  terenie. Obrys budynku, czyli jego krańce wyznaczane są za pomocą (w przypadku Projektu Dom) drewnianych znaczników w kolorze różowym. Miejsce ścian domu natomiast powinny zostać zaznaczone tzw. ławicami- określają one punkt odniesienia ścian domu.

Przy pracach ziemnych warto zaznaczyć, że cały wykop, dokładnie rzecz ujmując obrys domu powinien być opasany metalowym paskiem zwanym bednarką, czyli opaską uziemiającą.  Bednarka jest częścią instalacji elektrycznej będąca ochroną przeciwporażeniową i odgromową – niezębnym elementem w ochronie domu i jego mieszkańców.

Geolog na placu budowy

Rozplantowane elementy nawierzchni pod płytę fundamentową powinny być odpowiednio zagęszczone czyli solidnie ubite, badaniem tej sprawy zajmuje się profesja geologa. W związku z tym nasz prowadzący Piotr spotkał się z geologiem Jarosławem Gareckim, aby dowiedzieć się jaką rolę geolog pełni na budowie. Jak podkreśla Pan Jarosław rola geologa na budowie jest istotna nie tylko w trakcie realizacji, ale szczególnie na etapie tworzenia projektu budowlanego. Badania geologiczne wykonuje się w celu prawidłowego posadowienia budynku. Dokładnie rzecz ujmując trzeba zoptymalizować sposób posadowienia, żeby nie przeinwestować fundamentów, a jednocześnie żeby posadowienie było bezpieczne i nie groziło katastrofą budowlaną bądź osiadaniem budynku – podkreśla pan geolog.  Przy dobrych warunkach glebowych fundamenty mogą być wąskie, natomiast jeśli te warunki są złe należy czasem wykonać całą płytę fundamentową, którą się dodatkowo zbroi – co podraża koszty inwestycji – dodaje Pan Jarosław.  Ważną kwestią jest także sama funkcja fundamentów –  istotne jest ich poprawne zaprojektowanie, gdyż później po ich realizacji, proces naprawy może okazać się zbyt kosztowny oraz czasochłonny.

Jakie słabe grunty pod budowę domu występują  w Polsce?  Czego unikać? – dopytuje się prowadzący Piotr.

W Polsce zazwyczaj należy unikać gruntów słabonośnych np. torfy, namuły, czy tereny z  bardzo słabymi glinami, a na południu Polski mamy często pojawiające się tereny osuwiskowe, które również należy omijać.

Dlatego zachęcam do sprawdzenia jakości działki przed jej zakupem, bądź budową domu- dodaje Pan geolog.  Warto jednak zaznaczyć, że  budownictwo jest na tyle rozwinięte, że praktycznie na każdym gruncie można postawić dom, jednak wszystko związane jest z kosztami zastosowania technologii, wspomagającej postawienie budynku w złych warunkach glebowych. Pytanie czy nas na o stać i czy inwestycja się zwróci.

Czym wykonywane jest badanie geologicze? – dopytuje Piotr

Pan Jarosław Garecki podkreśla, że urządzenie to zwane jest płytą dynamiczną oraz służy do pomiaru zagęszczenia warstw wbudowywanych, pomiaru zagęszczenia nasypów, które na etapie realizacji inwestycji wykonuje się na budowie. Są to nasypy wokoło fundamentów, obsypy fundamentów, zasypy instalacji, które były układane w gruncie oraz pod budowy dróg, chodników, parkingów. To urządzenie mierzy nam moduł odkształcenia podłoża. Chodzi o to, aby po wykonaniu  nasypów, one nie osiadały- dodaje Pan geolog.

Płyta fundamentowa

Kiedy już jakość rozplantowanej powierzchni zostanie zatwierdzona przez geologa warto skupić się na płycie fundamentowej oraz jej wcześniejszej izolacji. Izolację tą wykonuje się za pomocą styroduru, który ma właściwości termoizolacyjne. Aby równomiernie go rozłożyć istotnym elementem jest wyznaczanie linii prostych (w przypadku Projektu DOM ich wyznaczanie odbywało się przy pomocy kołka, młotka i sznurka). Styrodur rozłożony w postaci band wyznacza granicę budynku i w następnym etapie prac zostanie wypełniony kolejnymi warstwami  wzmocnień, zbrojeń.  Ostatecznie, między styrodurem zostanie wylany beton i powstanie ciepła płyta fundamentowa.

Kanalizacja

Ten etap prac to również ostatni etap umieszczania w podłożu końcówek rynien, a także wylotów kanalizacji.  Nad pracą związaną z umieszczaniem kanalizacji, ale także wszelkich podłączy wodnych w Projekcie Dom. czuwa Pani Marta Rogala- ekspert od ogrzewania podłogowego. Pani Marta podkreśla, że kanalizacja jest pierwszym, a także najważniejszym etapem instalacji w domu, co więcej dodaje, iż istotne jest położenie poziomów kanalizacji przed  płytą fundamentową.

Na budowie nasz prowadzący Piotr spotkał się także z Panem Łukaszem Groblickim z firmy Multicomfort, która nadzoruje wykonanie płyty fundamentowej i ścian. Pan Łukasz opowiedział jak powstaje płyta fundamentowa.  Na podbudowie z klinca i piasku zagęszczonego muszą zostać ułożone płyty xps (jako izolacja termiczna), w przypadku Projektu DOM. wynosiła ona 15 cm pod płytą oraz 10 cm na bandach – podkreślił Pan Łukasz. Fizycznie na izolacji termicznej, płytach xps musi zostać położona hydroizolacja, na nią nakładane są specjalne betonowe podkładki, na których następnie układane są zbrojenia i wylewany ostatecznie beton. Warto zaznaczyć, iż niezbędne jest przed wylaniem płyty wyprowadzenie wszelkich instalacji – dodaje pan Łukasz.

Zwracamy uwagę, iż projekt architekta na etapie tworzenia płyty fundamentowej musi zostać dokładnie i prawidłowo sporządzony. Niektórych złych decyzji nie będzie można cofnąć, a niepoprawne wykonanie płyty fundamentowej może spowodować duże nieprawidłowości w funkcjonowaniu domu.


może Cię równieź zainteresować:
DARMOWA KALKULACJA KOSZTÓW

Tylko u nas możesz samodzielnie oszacować koszty ogrzewania podłogowego dla Twojego domu! Sprawdź nasz KALKULATOR!

oblicz
oblicz
Znajdziesz nas:
Siedziba główna Sander System: ul. Bociana 19 31-231 Kraków
Salon Sprzedaży w Krakowie: ul. Zakopiańska 56/57, 30-418 Kraków
Salon Sprzedaży w Rzeszowie: Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów
kontakt@sandersystem.pl
Copyrights: Sander System
Polityka prywatności