Program Czyste Powietrze 2024 – ogólne zasady i najważniejsze zmiany

posted: 2 lipca, 2024

Program „Czyste Powietrze”, wprowadzony w 2019 roku, nieustannie przyciąga zainteresowanie osób pragnących uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Od 22 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe zasady wprowadzone przez NFOŚiGW. Dowiedz się więcej o Programie Czyste Powietrze. Kto może z niego skorzystać oraz jakie zmiany zostały wprowadzone wiosną tego roku.

Czym jest Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to rządowe wsparcie przygotowane z myślą o redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawie efektywności energetycznej nieruchomości. Wprowadzony został w 2019 roku i zgodnie z planem finansowym wnioski o dofinansowanie mają być przyjmowane do końca 2027 roku, a wypłata ostatnich środków ma nastąpić do końca 2029 roku. Instytucją prowadzącą i nadzorującą Program Czyste Powietrze jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W ramach rządowego programu można pozyskać fundusze m.in. na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i wykonanie prac termomodernizacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. 

Kto może otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze?

Zgodnie z regulaminem Programu Czyste Powietrze o dofinansowanie w jego ramach mogą ubiegać się:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych i posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. 

Ponadto należy spełnić kryterium dochodowe. Roczny dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tysięcy złotych. 

Jakie inwestycje można współfinansować ze środków pozyskanych w ramach dotacji?

W ramach Programu Czyste Powietrze można pozyskać dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej nieruchomości, w tym m.in. na wymianę źródła ciepła oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wśród kwalifikowanych wydatków znajdują się m.in.:

 • audyt energetyczny;
 • pompa ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze, gruntowa);
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł olejowy kondensacyjny;
 • kocioł na pellet drzewny;
 • kocioł zgazowujący drewno;
 • kotłownia gazowa;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • wentylacja mechaniczna z rekuperacją;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • instalacja ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja centralnego ogrzewania;
 • termomodernizacja (zakup i wykonanie: ocieplenia przegród, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, izolacja termiczna). 

Wybrane w ramach dofinansowania urządzenia i materiały muszą spełniać najwyższe standardy i być zgodne z wymogami Programu Czyste Powietrze 2024. 

Maksymalna kwota dofinansowania w 2024 roku 

Maksymalna łączna wysokość finansowania w 2024 roku jest taka sama, jak w roku ubiegłym i może wynosić aż do 135 000 złotych. Skala oraz intensywność dofinansowania zależy od kilku czynników i zgodnie z regulaminem Programu Czyste Powietrze wyróżnia się poziomy: podstawowy, podwyższony i najwyższy. W każdym z nich różni się procentowy udział pozyskanych środków w ramach planowanej inwestycji. 

Poniżej przedstawiono kryterium dochodowe, które należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowanie na określonym poziomie:

 • podstawowy – roczny dochód do 135 000 złotych;
 • podwyższony – przeciętny dochód miesięczny na osobę to 2651 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1894 złote w gospodarstwie wieloosobowym;
 • najwyższy – przeciętny dochód miesięczny na osobę to 1526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym, lub posiadanie ustalonego prawa do pobierania zasiłku: stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Przy podstawowym poziomie dofinansowania można uzyskać łącznie do 66 000 złotych na kompleksową termomodernizację z PV. Podwyższony poziom dofinansowania to kwota łączna do 99 000 złotych, a maksymalny poziom wynosi do 135 000 złotych. Szczegółowe informacje na temat procentowego podziału i możliwości beneficjentów znajdują się na stronie internetowej rządowego Programu Czyste Powietrze

Co zmieni się w kwietniu 2024 roku?

W najnowszej edycji Programu Czyste Powietrze wprowadzono zmiany. Wejdą one w życie 22 kwietnia 2024 roku, a okres przejściowy zakończy się 13 czerwca 2024 roku. Dotyczą one m.in. kwalifikowanych do programu pomp ciepła, kotłów na pellet, kotłów zgazowujących drewno i możliwości wnioskowania o najwyższy poziom dofinansowania. 

Zmiany dotyczące pomp ciepła

Od 22 kwietnia 2024 roku kosztem kwalifikowanym w ramach dotacji będą mogły być tylko pompy ciepła, które znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM. Operator programu gwarantuje, że wszystkie znajdujące się na niej urządzenia spełniają wymagania techniczne i środowiskowe uwzględnione w Programie Czyste Powietrze. Ogranicza to wybór beneficjentom, którzy automatycznie będą mogli inwestować w mniejszą liczbę rozwiązań dostępnych na rynku. Wszystko dlatego, że każda pompa ciepła przed wpisaniem na listę ZUM musi przejść szereg badań w niezależnych i akredytowanych laboratoriach. Lista ZUM prowadzona i uaktualniana będzie przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Zmiany dotyczące kotłów na pellet i kotłów zgazowujących drewno

Kolejna zmiana obejmuje kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Zgodnie z nowymi przepisami, tu również kosztem kwalifikowanym w ramach dotacji będą mogły być tylko piece wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów ZUM. Jednocześnie procedura wpisywania nowych urządzeń na tę listę nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że producenci kotłów już się na niej znajdujących nie są zobowiązani do dostarczania do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego nowych dokumentów.

 

Zmiany dotyczące wnioskowania o najwyższy poziom dofinansowania

Trzecia kluczowa zmiana dotyczy możliwości wnioskowania o najwyższy poziom dofinansowania w ramach 3. części Programu Czyste Powietrze. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w najnowszej edycji, beneficjent będzie mógł pozyskać najwyższy poziom dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny wydzielony w domu rodzinnym i posiadający odrębną księgę wieczystą. Jeżeli taka dotacja zostanie przyznana, to beneficjent posiadający inne nieruchomości będzie mógł ubiegać się o kolejne wsparcie tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania. Dotychczas ograniczenie to nie obowiązywało.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze?

Wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze można złożyć zarówno stacjonarnie, jak i w formie elektronicznej. Dokumentację wraz z wnioskiem składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego ze względu na lokalizację budynku, na który pozyskuje się środki. Formularz wniosku można pobrać w urzędzie lub z generatora wniosków o dofinansowanie. To w tym generatorze wypełnia się dokument, a następnie składa w formie elektronicznej lub po wydrukowaniu w formie papierowej. Przy złożeniu w formie elektronicznej niezbędne jest podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. 

 

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami można dostarczyć do:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego;
 • za pośrednictwem banku, jeżeli przystąpił on do Programu Czyste Powietrze.

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z firmą, która oferuje pomoc w ubieganiu się o dotację z Programu Czyste Powietrze. 


DARMOWA KALKULACJA KOSZTÓW

Tylko u nas możesz samodzielnie oszacować koszty ogrzewania podłogowego dla Twojego domu! Sprawdź nasz KALKULATOR!

oblicz
oblicz
Znajdziesz nas:
Siedziba główna Sander System: ul. Rzeczna 8/5, 30-021 Kraków
Salon Sprzedaży w Krakowie: ul. Rzeczna 11, 30-021 Kraków
Salon Sprzedaży w Rzeszowie: Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów
Oddział Przeworsk: ul. Głęboka 34, 37-200 Przeworsk
kontakt@sandersystem.pl
Copyrights: Sander System
Polityka prywatności