Rodzaje pomp ciepła

posted: 16 stycznia, 2017

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia grzewcze o bardzo dużej wydajności, które wykorzystują energię bezpośrednio z otoczenia. To energooszczędne źródła ciepła wykorzystywane coraz częściej do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Są one dostępne w wersji split i monoblok. Mogą współpracować z ogrzewaniem podłogowym jak również każdą inną instalacją. W tym artykule skupimy się bardziej na różnych rodzajach pomp ciepła i różnicach między nimi z podziałem na źródło ciepła i czynnik grzewczy.

Główne typy pomp ciepła

Zewnętrzne jednostki pomp ciepła podzielić można na kilka podstawowych typów. W zależności od rodzaju, odbierają ciepło z powietrza, gruntu czy też wody, a co za tym idzie – odmienna jest ich budowa. Podstawowe rodzaje pomp ciepła prezentują się następująco:

Pompa ciepła powietrze-woda

W tym przypadku jako źródło ciepła występuje woda, z kolei zewnętrzny wymiennik to SPLIT. Pompy ciepła powietrze-woda stosuje się najczęściej ze względu na niskie koszty inwestycyjne. Okresy zimowe (najczęściej) charakteryzować mogą się dość szybkimi i ciągłymi zmianami temperatur na zewnątrz, toteż do tego rodzaju pompy ciepła instaluje się wspomagające źródło ciepła. Jest to jeden z czynników wyróżniających ją od pozostałych rodzajów pomp, gdzie jako źródło dolne ciepła wybiera się ośrodek o niskich sezonowych wahaniach temperatur. Pompy ciepła powietrze woda to najbardziej popularne ze względu na cenę źródło ciepła.

Pompa ciepła solanka-woda

Ten rodzaj pompy ciepła wyposażony jest zewnętrzny wymiennik gruntowy, dzięki któremu z gruntu pobiera się energia. Jako czynnik pośredniczący wykazujący się niską zamarzanością występuje solanka. Oprócz tego ten rodzaj pompy dzieli się dodatkowo na poziomą i pionową. Pozioma pompa ciepła typu solanka-woda umieszczana jest w postaci wężownic równoległych rur niżej w gruncie niż jego strefa przemarzania. Pionowa pompa ciepła typu solanka-woda z kolei jest odwiertem. W zależności od regionu (warunków klimatycznych i geologicznych), w jakim montowane są oba te podtypy, taka będzie ich wielkość i wymiary szczegółowe.

Pompa ciepła woda-woda

Instalacja pompy ciepła tego typu następuje wtedy, gdy średnie wahania temperatur wód gruntowych (będących źródłem ciepła) wynoszą 9ºC. Montaż pompy ciepła woda-woda polega na umieszczeniu w gruncie dwóch studni – zrzutowej oraz poborowej. Ze studni poborowej czerpie się wodę, która schładzana jest przez pompę i przekazywana dalej do studni zrzutowej. Koszty tego rodzaju pompy ciepła są stosunkowo wysokie ze względu na konieczność uzdatnienia i wstępnego oczyszczenia schładzanej wody, jednak inwestycja opłaca się ze względu na dużą sprawność. Źródło ciepła cechuje się wysoką i jednostajną temperaturą.

Pompy ciepła Vitocal marki Viessmann

W naszej ofercie znajduje się sprzedaż i montaż pomp ciepła marki Viessman, które znajdują zastosowanie do .ogrzewania budynków mieszkalnych, użytkowych oraz zakładów przemysłowych. Są to pompy ciepła z serii Vitocal w odmienia monoblok i split. Należy tu wymienić m.in:

Pompy ciepła Viessmann MONOBLOK powietrze – woda:

Vitocal 150 A, Vitocal 151-A, Vitocal 250-A, Vitocal 252-A, Vitocal 200-A, Vitocal 222-A, Vitocal 350-A

Pompy ciepła Viessmann SPLIT powietrze – woda:

Vitocal 100-S, Vitocal 111-S, Vitocal 200-S, Vitocal 222-S, Vitocal 200-S, Vitocal 222-S

Pompy ciepła Viessmann solanka-woda:

Vitocal 200-G, Vitocal 222-G, Vitocal 300-G, Vitocal 300-G, Vitocal 333-G

Pompy ciepła o dużej mocy:

Vitocal 300-G Pro, Vitocal 350-G Pro, oraz o mocy do 2 MW

Pompy ciepła Viessmann do ciepłej wody użytkowej:

Vitocal 262-A, Vitocal 060-A

Pompy ciepła powietrze woda Sander Energie

Sander Energie to pompy ciepła powietrze woda naszej marki. Są dostępne o różnej mocy dzięki czemu łatwo można dopasować je do budynków mieszkalnych w tym domów jednorodzinnych.


tags: pompa ciepła pompa ciepła powietrze-woda pompa ciepła solanka-woda pompa ciepła vitocal 200 pompa ciepła woda-woda pompy ciepła rodzaje pomp ciepła
może Cię równieź zainteresować:
DARMOWA KALKULACJA KOSZTÓW

Tylko u nas możesz samodzielnie oszacować koszty ogrzewania podłogowego dla Twojego domu! Sprawdź nasz KALKULATOR!

oblicz
oblicz
Znajdziesz nas:
Siedziba główna Sander System: ul. Rzeczna 8/5, 30-021 Kraków
Salon Sprzedaży w Krakowie: ul. Rzeczna 11, 30-021 Kraków
Salon Sprzedaży w Rzeszowie: Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów
Oddział Przeworsk: ul. Głęboka 34, 37-200 Przeworsk
kontakt@sandersystem.pl
Copyrights: Sander System
Polityka prywatności