Instalacja wodno-kanalizacyjna

posted: 17 września, 2020

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W każdym domu to łazienka i kuchnia stanowią ostanie elementy do których doprowadzona jest woda, dlatego w odcinku 13 Projektu Dom skupimy się na podłączeniach- wodno kanalizacyjnych na budowie. Na samym początku podczas planowania budowy domu istotną sprawą jest załatwienie pozwolenia na podłączenie infrastruktury do budynku, w tym infrastruktury wodnej. Często takie załatwienia zabierają dużo czasu, gdyż w zależności od podłącza o pozwolenia trzeba się starać w różnych urzędach. Warto wspomnieć, że nie zawsze jest to łatwe, gdyż urzędnicy często oczekują dodatkowych dokumentów potwierdzających np. czy na danej działce jest dostęp do kanalizacji. Istotną kwestią w sprawie przyłączy jest złożenie wniosków o warunki techniczne dostaw wody i odprowadzenia ścieków, a także zamówienie projektów przyłączy. Urzędy mają kilka tygodni na rozpatrzenie wniosków, dopiero po tym czasie można zastanowić się nad zatrudnieniem ekipy do wykonania przyłączy, czy znalezienie kierownika budowy.

Przyłącza

W przypadku  Projekt Dom. o rozłożeniu przyłączy decydowano już na etapie projektu, bo tuż przed wylaniem ciepłej płyty fundamentowej istotne było zainstalowane rur będących podłączeniem wody i kanalizacji.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne powinny być ułożone ze spadkiem ok. 1,5 % do 2 % w kierunku przyłącza do sieci zewnętrznej, w przeciwnym razie mogą zarastać lub zapychać się. Rury stosowane do przyłączy wodno -kanalizacyjnych mają kolor pomarańczowy używany w przypadku rur kanalizacyjnych o podwyższonej odporności na udary. Rury kanalizacyjne mają zastosowanie w miejscach, gdzie będą występować zwiększone obciążenia oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie  inwestor nie będzie miał w późniejszym etapie dostępu. W przypadku Projektu dom rur kanalizacyjnych i wodnych znajdujących się pod ciepłą płytą fundamentową nie trzeba izolować termicznie, czyli chronić przed mrozami. Jedyne miejsce, w którym można zaizolować rury to wyjście z budynku i miejsce podłącza do sieci zewnętrznej. Ciekawostką w Projekcie Dom jest zamontowanie rur na ścianie budynku, co w przyszłości (w razie wycieku) pozwoli łatwo się do nich dostać. W przypadku zalania rur wylewką betonową dostanie się do wycieku jest wręcz nie możliwe. Aby zakryć rury widoczne na ścianach w Projekcie Dom. zastosowana została ściana działowa, która idealnie przykryła wszelkie niedoskonałości.

Przyłącz wodociągowy

W Przypadku Projektu Dom przyłącz wodociągowy dobiegający do domu rozdziela się na dwie części: na wodę do celów sanitarnych (dom) oraz na wodę do podlewania ogrodu. Generalnie jest to ta sama woda z wodociągu, ale kiedy używa się wody do podlewania ogrodu, nie płaci się za kanalizację. W obu przyłączach znajdują się wodomierze radiowe, które w porównaniu do częściej występujących na rynku wodomierzy tradycyjnych są elektronicznie- pozwalają wykonać zdalny odczyt (zapewnia on dokładny pomiar). Na przyłączu do celów sanitarnych został zainstalowany dodatkowo filtr sznurkowy, który oczyszcza wodę oraz wychwytuję zanieczyszczenia, które mogą być w sieci wodociągowej np. pozostałościami po innych przyłączach w okolicy (cząstka, zanieczyszczenie).

Instalacja uzdatniania woda

Ważnym punktem w każdym domu powinna być także stacja uzdatniania wody, która służy do zmiękczania wody, czyli obniża jej wartość wapniową. Wartość wapniowa to różnego rodzaju związki wapnia, jony, które znajdują się w wodzie  i przyczyniają się do odkładania kamienia w instalacji. Generalnie stacja służy do zabezpieczania instalacji wodnej w całym budynku, czym wydłuża „czas” życia sprzętu tj. armatura łazienkowa, pompy, kocioł itd. Z praktycznego punku widzenia stacja pozwala także zaoszczędzić środki myjące, czy piorące, gdyż woda miękka łatwiej czyści zabrudzenia oraz zapobiega powstawaniu osadów np. na naczyniach. Ważne aspektem przy posiadaniu stacji jest zapewnienie podłoża solnego.

Rozdzielacz

Przed zamontowaniem rozdzielacza warto zastanowić się nad rozdzieleniem każdego węzła sanitarnego w domu, aby można było niezależnie odciąć poszczególne pomieszczenia sanitarne. Instalacja woda w przypadku Projektu Dom została rozprowadzona za pośrednictwem rozdzielaczy ( w tym przypadku 3 osobne rozdzielacze: do wody zimnej, ciepłej i do cyrkulacji).  Dzięki użyciu rozdzielacza do rozprowadzania wody zostaje zachowana równowaga hydrauliczna (nie pojawia się zanik przepływu wody między osobnymi punktami sanitarnymi). W rozdzielaczu zaleca się także zamontowanie pompki cyrkulacyjnej, napędzającą cyrkulację wody ciepłej (pozwala na zamkniecie obiegu ciepłej wody- woda cały czas krąży w rurach bez konieczności spuszczania wody)- pozwala to na znaczną oszczędność w rachunkach.

Szafka wodoszczelna

W celu zabezpieczenia wody w rozdzielaczu powinien być on zamieszczony w szafce wodoszczelnej. Jeżeli dojdzie do awarii wody w rozdzielaczu w takiej szafce, woda nie zaleje domu, a spłynie prosto do kanalizacji.

Innowacja

Ciekawą innowacja w Projekcie Dom zastosowaną w przypadku odprowadzenia kranu na zewnątrz inwestycji jest użycie zaworu przeciwzamrożeniowego – zawór doprowadzany zazwyczaj do węża ogrodowego. Główną cechą tego typu zaworów jest ich funkcja przeciwzamrożeniowa, która poprzez zamknięcie wody nie na zewnątrz, a wewnątrz budynku pozwala na zabezpieczenie instalacji przed mrozem. Po zamknięciu zaworu cała woda pozostała w instalacji zewnętrznej zostaje samoistnie spuszczona, dlatego nie trzeba pamiętać przed okresem zimowym o zabezpieczeniu takiego zaworu.


tags: instalacje wodne
DARMOWA KALKULACJA KOSZTÓW

Tylko u nas możesz samodzielnie oszacować koszty ogrzewania podłogowego dla Twojego domu! Sprawdź nasz KALKULATOR!

oblicz
oblicz
Znajdziesz nas:
Marta Ścisło
obsługa klientów indywidualnych
Tomasz Drwota
obsługa firm instalacyjnych i inwestycji
region podkarpacie
Artur Mazan
obsługa klientów indywidualnych i firm instalacyjnych
Siedziba główna: ul. Bociana 19 31-231 Kraków
Zakopiańska 56/57, 30-418 Kraków
aleja Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów
kontakt@sandersystem.pl
Copyrights: Sander System
Polityka prywatności