Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

posted: 16 maja, 2016

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

Wodne ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania płaszczyznowego, które cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Za przyjęciem do realizacji tego systemu ogrzewania przemawia wiele zalet, do których zaliczyć można przede wszystkim:

  • korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniu,
  • komfort ciepłej podłogi,
  • oraz poprawa walorów estetycznych pomieszczenia przejawiająca się brakiem grzejników.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji ogrzewania płaszczyznowego i eliminacji negatywnych zjawisk podczas eksploatacji systemu, będących konsekwencją niewłaściwego rozpływu czynnika grzewczego jest zastosowanie odpowiednio wyposażonych rozdzielaczy.

Rozdzielacz do podłogówki

Prawidłowo wyposażony mosiężny rozdzielacz ogrzewania podłogowego (rozdzielacz do podłogówki) powinien posiadać możliwość regulacji ilościowej i jakościowej. Za regulację ilościową odpowiadają rotametry (przepływomierze), za regulacje jakościową zaworowe wkładki termostatyczne.

  • Rotametry zapewniają możliwość regulacji ilości przepływającej wody przez poszczególne pętle, czyli – krótko mówiąc – odpowiadają za zrównoważenie hydrauliczne instalacji.
  • Zaworowe wkładki termostatyczne najczęściej występujące z przyłączem M30x1,5 w połączeniu z siłownikami elektrotermicznymi i termostatami pomieszczeniowymi, pozwalają osiągnąć właściwy komfort cieplny poprzez możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Każda belka rozdzielacza dodatkowo powinna być wyposażona w odpowietrznik i sekcje napełniająco-spustową.

Mosiężny rozdzielacz ogrzewania podłogowego

Aby zapewnić prawidłowe działanie ogrzewania podłogowego niezbędne będzie zastosowanie rozdzielaczy podłogówki. Warto zdecydować się na mosiężny rozdzielacz ogrzewania podłogowego, który umożliwi rozdzielenie wody na poszczególne pętle grzewcze i pozwoli na precyzyjną regulację. Mosiężny rozdzielacz ogrzewania podłogowego to sprawdzony wybór, który od lat stosowany jest przez instalatorów ogrzewania podłogowego.

Grupy pompowo-mieszające a rozdzielacze ogrzewania płaszczyznowego

Zastosowanie przez inwestorów zróżnicowanych źródeł ciepła takich jak kotły opalane paliwem stałym, kotły gazowe i olejowe, pompy ciepła oraz układanie instalacji na kolejnych kondygnacjach budynku, wymuszają konieczność wyposażenia rozdzielaczy w grupy pompowo-mieszające. Grupy pompowo – mieszające wyposażone są w trójdrogowe termostatyczne zawory mieszające oraz pompy obiegowe.

Trójdrogowe termostatyczne zawory mieszające odpowiadają za zapewnienie właściwej temperatury zasilania instalacji ogrzewania podłogowego zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie technicznym. Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55°C.

Pompa obiegowa pozwala zapewnić wymagany przepływ czynnika grzewczego przy pokonaniu spadków ciśnienia całego układu ogrzewania płaszczyznowego.

W przypadku zastosowania do ogrzewania wysokoparametrowych źródeł ciepła, zaleca się doposażyć rozdzielacz ogrzewania podłogowego w termostat przylgowy pozwalający wyłączyć pompę obiegową przy przekroczeniu zadanej temperatury granicznej zasilania.

Szukasz elementów i akcesoriów do montażu ogrzewania podłogowego? Interesują Cię mosiężne rozdzielacze ogrzewania podłogowego, rury do podłogówki, rozwijaki do rur PEX, i inne elementy systemu? Skontaktuj się z nami!


tags: instalacja grzewcza mosiężne rozdzielacze ogrzewanie płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe podłogówka rozdzielacze do ogrzewania podłogowego
DARMOWA KALKULACJA KOSZTÓW

Tylko u nas możesz samodzielnie oszacować koszty ogrzewania podłogowego dla Twojego domu! Sprawdź nasz KALKULATOR!

oblicz
oblicz
Znajdziesz nas:
Siedziba główna Sander System: ul. Rzeczna 8/5, 30-021 Kraków
Salon Sprzedaży w Krakowie: ul. Rzeczna 11, 30-021 Kraków
Salon Sprzedaży w Rzeszowie: Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów
Oddział Przeworsk: ul. Głęboka 34, 37-200 Przeworsk
kontakt@sandersystem.pl
Copyrights: Sander System
Polityka prywatności