Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

posted: 16 maja, 2016

Wodne ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania płaszczyznowego, które cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Za przyjęciem do realizacji tego systemu ogrzewania przemawia wiele zalet, do których zaliczyć można przede wszystkim:

  • korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniu,
  • komfort ciepłej podłogi,
  • oraz poprawa walorów estetycznych pomieszczenia przejawiająca się brakiem grzejników.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji ogrzewania płaszczyznowego i eliminacji negatywnych zjawisk podczas eksploatacji systemu, będących konsekwencją niewłaściwego rozpływu czynnika grzewczego jest zastosowanie odpowiednio wyposażonych rozdzielaczy.

Odpowiednio dobrane rozdzielacze ogrzewania podłogowego

Prawidłowo wyposażony rozdzielacz powinien posiadać możliwość regulacji ilościowej i jakościowej.

Za regulację ilościową odpowiadają rotametry (przepływomierze), za regulacje jakościową zaworowe wkładki termostatyczne.

Rotametry zapewniają możliwość regulacji ilości przepływającej wody przez poszczególne pętle, czyli – krótko mówiąc – odpowiadają za zrównoważenie hydrauliczne instalacji. Zaworowe wkładki termostatyczne najczęściej występujące z przyłączem M30x1,5 w połączeniu z siłownikami elektrotermicznymi i termostatami pomieszczeniowymi, pozwalają osiągnąć właściwy komfort cieplny poprzez możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Każda belka rozdzielacza dodatkowo powinna być wyposażona w odpowietrznik i sekcje napełniająco-spustową.

 

Grupy pompowo-mieszające a rozdzielacze ogrzewania płaszczyznowego

Zastosowanie przez inwestorów zróżnicowanych źródeł ciepła takich jak kotły opalane paliwem stałym, kotły gazowe i olejowe, pompy ciepła oraz układanie instalacji na kolejnych kondygnacjach budynku, wymuszają konieczność wyposażenia rozdzielaczy w grupy pompowo-mieszające. Grupy pompowo- mieszające wyposażone są w trójdrogowe termostatyczne zawory mieszające oraz pompy obiegowe.

Trójdrogowe termostatyczne zawory mieszające odpowiadają za zapewnienie właściwej temperatury zasilania instalacji ogrzewania podłogowego zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie technicznym. Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55°C.

Pompa obiegowa pozwala zapewnić wymagany przepływ czynnika grzewczego przy pokonaniu spadków ciśnienia całego układu ogrzewania płaszczyznowego.

W przypadku zastosowania do ogrzewania wysokoparametrowych źródeł ciepła, zaleca się doposażyć rozdzielacz ogrzewania podłogowego w termostat przylgowy pozwalający wyłączyć pompę obiegową przy przekroczeniu zadanej temperatury granicznej zasilania.


tags: instalacja grzewcza mosiężne rozdzielacze ogrzewanie płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe podłogówka rozdzielacze do ogrzewania podłogowego
DARMOWA KALKULACJA KOSZTÓW

Tylko u nas możesz samodzielnie oszacować koszty ogrzewania podłogowego dla Twojego domu! Sprawdź nasz KALKULATOR!

oblicz
oblicz
Znajdziesz nas:
Marta Rogala
obsługa klientów indywidualnych
Marcin Śpiewak
obsługa klientów indywidualnych i firm instalacyjnych
Tomasz Drwota
obsługa firm instalacyjnych i inwestycji
region podkarpacie
Arkadiusz Dziedzic
obsługa klientów indywidualnych i firm instalacyjnych
Siedziba główna: ul. Bociana 19 31-231 Kraków
kontakt@sandersystem.pl
Copyrights: Sander System
Polityka prywatności